รับผลิตเครื่องมือ-รับผลิตเครื่องจักร-รับผลิตอุปกรณ์โรงงาน