บทความ

 วัสดุสิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ คืออะไร??

คือ วัสดุที่ใช้ในงานวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมตั้งแต่ชนิดที่ต้นทุนการผลิตไม่สูงนัก แต่มีคุณภาพ ไปจนถึงวัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการนำมาใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น หลอดทดลอง , จานเพาะเชื้อ , กล่องเก็บตัวอย่าง เป็นต้น