A1000(D)G

รหัสสินค้า : A1000(D)G

ราคา

200,000.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 200,000.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ตู้ปลอดเชื้อระดับ 2 ( Biological Safety Cabinet Class II,Type A2) รุ่น A1000(D) ขนาด 3 ฟุต


ตู้ปลอดเชื้อคุณภาพสูงและขายดีที่สุดในจีนและยุโรป

เป็นตู้ปลอดเชื้อ แบบคลาสทู ชนิด เอทู (Biological Safety Cabinet, Class II, Type A2) ที่สามารถปล่อยลมสะอาดปราศจากเชื้อในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและอากาศที่ระบายออกจากตู้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดลองภายในตู้ และสภาพแวดล้อม 


โครงสร้างภายนอกทำจากโลหะเคลือบ epoxy และสารป้องกันสนิม มีผนังสองชั้น โดยพื้นที่ปฎิบัติการด้านในถูกล้อมรอบด้วย Negative Pressure เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารออกจากตัวตู้ กรณีมีรอยรั่วที่ผนังตู้ โครงสร้างภายใน

พื้นที่ปฎิบัติงานทำจาก stainless steel เกรด 304 แผ่นเดียว พื้นผิวเรียบ ทนต่อการกัดกร่อนและทำ ความสะอาดง่าย บริเวณพื้นที่ปฎิบัติงานด้านหน้ามีรูพรุน สำหรับเป็นทางให้อากาศไหลเวียน 

ผนังตู้ทั้งสามด้านทำจาก stainless steel เกรด 304 แผ่นเดียวกัน 

มี side air grille บริเวณขอบผนังด้านหน้าตู้ยาวตลอดแนว

ด้านล่างของพื้นที่ปฎิบัติงานมีลักษณะเป็นแอ่งรองรับของเหลว (drain pan)

ด้านหน้าตู้มีที่พักแขนทำจาก stainless steel ยาวตลอดแนวความกว้างของตู้

ฝาเปิดด้านหน้า (Upper cover) และประตูตู้ด้านหน้า(Front window)

สามารถเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ หรือบำรุงรักษาพัดลมดูดอากาศได้จากบริเวณด้านหน้าตู้ 

ประตูตู้ด้านหน้าทำจากกระจกนิรภัย (Tempered safety glass) ที่สามารถป้องกันแสง UV และสามารถปรับเลื่อนขึ้น-ลงได้สนิทถึงขอบประตูตู้ กระจกมีความลาดเอียง 3 องศา เพื่อลดความเมื่อยล้าขณะนั่งปฎิบัติงาน 

ระดับความสูงของช่องเปิดที่เหมาะสมขณะปฎิบัติงานอยู่ในช่วง 200 มิลลิเมตร±5 มิลลิเมตร


เป็นตู้ปลอดเชื้อ แบบคลาสทู ชนิด เอทู (Biological Safety Cabinet, Class II, Type A2) ที่สามารถปล่อยลมสะอาดปราศจากเชื้อในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและอากาศที่ระบายออกจากตู้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดลองภายในตู้ และสภาพแวดล้อมระบบหมุนเวียนอากาศและความสะอาดของอากาศบริเวณพื้นที่ปฎิบัติงาน

มีพัดลมดูดอากาศชนิดปรับความเร็วเองอัตโนมัติ (self-induced blower) ที่สามารถชดเชยความเร็วลมภายในตู้อย่าง อัตโนมัติหากแผ่นกรองเกิดการอุดตัน, อากาศภายในตู้ผันผวน โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปรับความเร็วเอง

                ความเร็วลมที่เข้าสู่เครื่อง (Inflow velocity) อยู่ในช่วง 0.5 เมตรต่อวินาที

ความเร็วลมที่ปราศจากเชื้อที่ผ่านเข้าสู่พื้นที่ใช้งาน (Downflow velocity) อยู่ในช่วง 0.3 เมตรต่อวินาที

ตัวตู้ถูกออกแบบให้อากาศที่เคลื่อนที่เข้าสู่ตัวตู้หมุนเวียนอยู่ภายในตู้ (air recirculation) 70 เปอร์เซ็นต์ และถ่ายเทออกนอกตู้ (air exhaust) 30 เปอร์เซ็นต์

มีหลอด UV ติดตั้งอยู่ภายในตู้ 

มีระบบ Interlock โดยจะสามารถเปิดทำงานของหลอด UV ได้ก็ต่อเมื่อได้ปิดการทำงานของหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp), ปิดพัดลมดูดอากาศ (Blower), และกระจกด้านหน้าตู้ถูกปิดสนิท

สามารถตั้งระยะเวลาการทำงานของหลอด UV ผ่านปุ่มด้านหน้าตู้ได้ ได้แก่ 30 นาที, 60 นาที 

การควบคุมและระบบความปลอดภัย

 การควบคุมการทำงานของเครื่อง ควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor)

ปุ่มควบคุมการทำงานและหน้าจอแสดงผล (LCD display) ถูกติดตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางด้านหน้าเครื่อง เหนือพื้นที่การทำงาน โดยถูกวางในลักษณะมุมกดเพื่อให้รับกับระดับสายขณะนั่งปฎิบัติงาน

สามารถแสดงค่าดังต่อไปนี้ได้อย่างต่อเนื่อง 

ความเร็วลมและปริมาณอากาศที่ปราศจากเชื้อที่ผ่านเข้าสู่พื้นที่ปฎิบัติงาน (Downflow velocity, Downflow volume)

ความเร็วลมและปริมาตรอากาศที่เข้าสู่เครื่อง (Inflow velocity และ Inflow volume)

สถานะของแผ่นกรองอากาศ (Filter indicator bar)

ระยะเวลาการทำงานสะสมของแผ่นกรอง (Cumulative working time for main filter) 

อุณหภูมิ

วัน เวลา

สถานะการทำงานของระบบ (System status)

 สามารถตั้งรหัส (password) ได้ถึง 4 ตำแหน่ง เพื่อป้องกันผู้ไม่ได้รับอนุญาติใช้งานเครื่อง

รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม

สินค้าจากประเทศจีน ตรวจสอบตู้ก่อนส่งมอบทุกตู้ !! รับประกันความพึงพอใจ