เตา Hotplate

รหัสสินค้า : JB HP1000W

Power 1,000 watt

max. capacity 1,000 ml

จำนวน
ราคา


5,353.00 THB

ราคารวม 5,353.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด