เตา Hotplate

รหัสสินค้า : JB HP1000W

ราคา

5,353.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 5,353.00 THB

Power 1,000 watt

max. capacity 1,000 ml

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด