เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน รุ่น Next Spin

รหัสสินค้า : JB Centrifuge Next Spin

ราคา

86,000.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 86,000.00 THB

Nextspin Programmable Centrifuge

1. Safety lid-lock 

2. LCD Display Showing

3. Convenient maintenance 

4. Adjustable and high accurancy 

5. Reliable CPU control system Six sections programmable

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด